Ochrana osobních údajů

Předmětem těchto zásad ochrany osobních údajů je zpracování osobních údajů prostřednictvím webových stránek www.pentel.de, www.pentel.eu, www.pentel-shop.eu a Pentel Bürobedarf-Handelsgesellschaft mbH jako obchodního partnera.
My, Pentel Bürobedarf-Handelsgesellschaft mbH, bereme ochranu osobních údajů našich zákazníků velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Níže naleznete informace o tom, jak Pentel Bürobedarf-Handelsgesellschaft mbH shromažďuje a používá osobní údaje, zejména které údaje se shromažďují během vaší návštěvy našich webových stránek a jak se používají. Pod XI. Dovolte, abychom vás informovali o vašich právech podle nařízení EU o ochraně údajů a o tom, jak je můžete uplatňovat.

I. Jméno a adresa správce
Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů a dalších vnitrostátních právních předpisů o ochraně údajů členských států Evropské unie a EHP a dalších předpisů o ochraně údajů je:

Pentel Bürobedarfs-Handelsgesellschaft mbH
Ladmanův luk 143
22339 Hamburk
Německo

Tel: 0049 (0) 40 538091-0
E-mail: info@pentel.cz

Web: www.pentel.de

II Jméno a adresa inspektora ochrany údajů
Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo potřebujete-li další informace o ochraně údajů, můžete se obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů na adrese datenschutz@pentel.cz nebo na adrese naší společnosti s dalším úředníkem pro ochranu údajů.

III. Obecné informace o zpracování dat
1. Rozsah zpracování osobních údajů
V zásadě shromažďujeme a používáme osobní údaje uživatelů našich webových stránek, pokud je to nezbytné pro poskytování fungujícího webu a našeho obsahu a služeb. Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka se vztahuje na případy, kdy předchozí skutečný důvod není možný z faktických důvodů a zpracování údajů je povoleno zákonem.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Pokud získáme souhlas subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR jako právní základ pro zpracování osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů nezbytných k plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů stranou, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR jako právní základ. To platí také pro operace zpracování potřebné k provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno ke splnění zákonné povinnosti, na kterou se naše společnost vztahuje, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR jako právní základ.

V případě, že životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR jako právní základ.

Je-li zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů nepřevážují předchozí zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR jako právní základ pro zpracování.

3. Vymazání dat a doba uložení
Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo zablokovány, jakmile bude odstraněn účel úložiště. Uskladnění může být rovněž provedeno, pokud to stanoví evropský nebo vnitrostátní zákonodárce v předpisech EU, právních předpisech nebo jiných předpisech, kterým podléhá správce. K zablokování nebo vymazání údajů dochází, i když vyprší doba uchovávání předepsaná uvedenými standardy, ledaže by bylo nutné další uchovávání údajů pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.

IV. Poskytování webových stránek a vytváření souborů protokolu / pixelů
1. Popis a rozsah zpracování dat
Pokaždé, když je náš web přístupný, naše systémy automaticky shromažďují data a informace z počítačového systému volajícího počítače. Mohou být shromažďovány následující údaje:
– web, ze kterého jste nás navštívili (referrer-url)
– Vámi požadovaný web nebo soubor
– typ a verze prohlížeče
– operační systém, který používáte
– typ zařízení, které používáte
– Datum a čas vašich návštěv na jednotlivých stránkách
– IP adresa v anonymní podobě (použili jsme pouze k určení místa přístupu)

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro dočasné uložení souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování dat
Dočasné uložení IP adresy je nezbytné pro umožnění doručení webové stránky do počítače uživatele. Mimochodem, data protokolu slouží výhradně pro účely detekce a eliminace chyb, jakož i pro statistické účely a technickou optimalizaci webové nabídky, stejně jako pro zajištění bezpečnosti a stability nabídky a pro poskytnutí nejvyšší úrovně kvality.

Za tímto účelem náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Doba skladování
Data budou vymazána, jakmile již nebude nutné dosáhnout účelu jejich shromažďování. V případě ukládání dat do logových souborů je tomu tak nejpozději do 8 týdnů. Je možné další úložiště. V tomto případě jsou IP adresy uživatelů vymazány nebo odcizeny, takže přiřazení volajícího klienta již není možné.

5. Opozice a možnost odstranění
Shromažďování údajů pro poskytování webové stránky a uchovávání údajů v souborech protokolu je pro fungování webové stránky nezbytné. V důsledku toho neexistuje žádný rozpor ze strany uživatele.

V. Použití cookies
1. Popis a rozsah zpracování dat
Naše webové stránky mohou používat soubory cookie. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo internetovém prohlížeči v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá webové stránky, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při vyvolání webové stránky. Některé prvky našeho webu vyžadují, aby volající prohlížeč byl identifikován i po přerušení stránky.

V cookies, které používáme, nebudou ukládány a přenášeny žádné osobní údaje za předpokladu, že zvláštní ustanovení pod č. VI „Google Analytics“ nic jiného nevede. Používané cookies jsou technicky nutné pro použití našich webových stránek a pro zvýšení uživatelské přívětivosti. Pokud jsou blokovány, nemusí být naše webové stránky používány správně nebo nikoli.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování dat
Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušit a zlepšit používání webových stránek pro uživatele. Některé funkce našeho webu nelze nabízet bez použití cookies. Pro tyto je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po přerušení stránky.

Uživatelská data shromážděná technicky nezbytnými cookies nebudou použita k vytvoření uživatelských profilů. Použití analytických cookies slouží pouze ke zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Prostřednictvím analýzy cookies se dozvíme, jak je web používán, a tak můžeme naši nabídku neustále optimalizovat. Za tímto účelem náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

4. Doba skladování, námitky a možnosti likvidace
Cookies jsou ukládány v počítači uživatele a přenášeny tímto na naše stránky. Jako uživatel tedy máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení v internetovém prohlížeči můžete zakázat nebo omezit přenos souborů cookie. Různé soubory online reklam můžete spravovat na webových stránkách USA www.aboutads.info/choices/ nebo na webových stránkách EU www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Již uložené cookies lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Pokud jsou cookies deaktivovány pro náš web, nemusí být možné plně využívat všechny funkce webu.

VI. Google Analytics
1. Popis a rozsah zpracování dat
K analýze využití webových stránek Pentelu může Uživatel použít službu Google Analytics, což je služba pro webovou analýzu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). K tomu se používají cookies. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webu uživateli. Informace generované souborem cookie o vašem používání webu (včetně vaší IP adresy) jsou obvykle přenášeny na servery společnosti Google ve Spojených státech a ukládány tam. Pentel nastavuje Google Analytics výhradně s příponou „_anonymizeIP ()“ resp. “Ga (‘set’, ‘anonymizeIp’, true)”, takže IP adresy jsou zpracovány pouze zkráceny, aby se vyloučil přímý osobní odkaz. Anonymizace IP zkrátí IP adresu Google v rámci členských států EU nebo jiných stran dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa zaslána na server Google v USA a tam zkrácena. Google použije informace vygenerované jménem společnosti Pentel k vyhodnocení používání webových stránek Pentel, k poskytování zpráv o činnostech uživatelů na webových stránkách společnosti Pentel a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Google také předá tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Google nebude přidružit IP adresu uživatele k jiným datům Google.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Doba skladování, námitky a likvidace:
Sběr a ukládání dat pomocí Google Analytics může být kdykoli s námitkami proti. Uživatel má možnost nainstalovat plugin prohlížeče publikovaný společností Google. To je k dispozici pro různé verze prohlížeče a může pod
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

stáhnout. Jako alternativu k doplňku prohlížeče nebo pro prohlížeče mobilních zařízení klikněte na tento odkaz, abyste v budoucnu zabránili detekci pomocí Google Analytics na tomto webu (odhlášení funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu). Ve vašem zařízení je uložen soubor cookie pro odhlášení. Pokud v tomto prohlížeči odstraníte soubory cookie, musíte znovu kliknout na tento odkaz.

Další informace o propagačním využití dat Google, možnostech najímání a možnosti odhlášení naleznete na webových stránkách společnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs

Po 14 měsících dojde k automatickému vymazání zaslaných informací. K vymazání dojde automaticky jednou za měsíc, jakmile je dosaženo doby skladování.

VII. Reklamy a remarketing Google
1. Popis a rozsah zpracování dat
Kromě sledování konverzí používáme remarketingovou funkci v Google AdWords. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Výsledkem je, že pokud jste již navštívili naše webové stránky a zajímají vás naše služby, zobrazí se při příštím použití Vyhledávání Google nebo na webových stránkách souvisejících s Obsahovou sítí Google zájmové reklamní zprávy.

Tyto přizpůsobené reklamy jsou možné pomocí cookies. Cookies jsou textové soubory, které váš webový prohlížeč uloží do počítače, když otevřete jednu z našich webových stránek. Proto Google při návštěvě služeb Google nebo webových stránek v síti Google ukládá do vašeho prohlížeče cookie. Tento soubor cookie bude sledovat vaše návštěvy. Soubor cookie pak slouží k jedinečné identifikaci vašeho webového prohlížeče, nikoli k identifikaci vaší osoby.

Další informace o remarketingu Google a jeho zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese: https://www.google.com/privacy/ads/

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Doba skladování, námitky a likvidace:
Můžete se odhlásit od používání souborů cookie společností Google a odvolat svůj souhlas s používáním služby Google AdWords / Google Remarketing. Stačí kliknout na níže uvedený odkaz a stáhnout a nainstalovat doplněk, který je zde uveden: www.google.com com / nastavení / ads / plugin

Používání souborů cookie třetích stran lze také zakázat prostřednictvím stránky pro odhlášení iniciativy Network Advertising Initiative. Různé soubory online reklam můžete spravovat na webových stránkách USA www.aboutads.info/choices/ nebo na webových stránkách EU www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Již uložené cookies lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Pokud jsou cookies deaktivovány pro náš web, nemusí být možné plně využívat všechny funkce webu.

VIII. Sociální média Plug Ins
1. Integrace zásuvných modulů pro sociální média
Naše webové stránky používají sociální pluginy („pluginy“) ze sociálních sítí. Z důvodu ochrany osobních údajů jsme se rozhodli proti použití přímých doplňků pro sociální média na našich webových stránkách. Místo toho používáme tzv. Řešení „Sharrif“. S pomocí Sharrif se můžete sami rozhodnout, zda a kdy jsou data předávána provozovatelům příslušných sociálních sítí. Proto při návštěvě našich webových stránek nebudou automaticky přenášena žádná data na sociální sítě, jako je Facebook nebo Pinterest. Pouze pokud aktivně kliknete na příslušné tlačítko, připojí se váš internetový prohlížeč k serverům příslušné sociální sítě, tj. Kliknutím na příslušné tlačítko („Sdílet“) souhlasíte s tím, že se váš internetový prohlížeč připojí k Vytváří servery příslušné sociální sítě a přenáší data o využití příslušnému operátorovi sociální sítě. To platí bez ohledu na to, zda máte účet u příslušné služby. Možná se budete moci vyhnout přiřazení k vašemu účtu odhlášením z vašeho účtu před použitím našeho webu nebo před kliknutím na odpovídající tlačítko.

Nemáme žádný vliv na typ a rozsah údajů shromažďovaných sociálními sítěmi. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a použití údajů příslušnými sociálními sítěmi, jakož i jejich příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušných sociálních sítí.

Tímto způsobem používáme následující pluginy sociálních médií:

a) Použití sociálních pluginů Facebooku
Naše webové stránky používají sociální pluginy („pluginy“) ze sociální sítě facebook.com, která je provozována společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA („Facebook“). Všichni uživatelé mimo USA a Kanadu mají právní odpovědnost za Facebook Ireland Ltd., 4 náměstí Grand Canal, přístav Grand Canal, Dublin 2, Irsko. Sociální pluginy Facebooku jsou identifikovány jedním z loga Facebooku (bílá „f“ na modré dlaždici, výrazy „Like“, „Like“ nebo „thumbs up“) nebo s doplněním „Social Social Plugin Facebook“ , Seznam a vzhled sociálních pluginů Facebook si můžete prohlédnout zde: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Účel a rozsah shromažďování údajů, jakož i další zpracování a použití údajů společností Facebook a vaše práva v tomto ohledu a nastavení možností ochrany vašeho soukromí, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy/.

Další nastavení a nekonzistence ohledně použití dat pro propagační účely jsou možná v nastavení profilu Facebooku: www.facebook.com/settings.

b) Použití pluginů Instagramu (například tlačítko „Instagram“)
Na našem webu používáme tzv. Sociální pluginy („pluginy“) sociální sítě – Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA).

Účel a rozsah shromažďování údajů, jakož i další zpracování a použití dat Instagramem a související práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Nastavení ochrany osobních údajů na Instagramu můžete změnit v nastavení účtu na adrese https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security.

c) Použití zásuvných modulů Pinterest
Na našem webu používáme tzv. Sociální pluginy („pluginy“) sociální sítě Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA).

Účel a rozsah shromažďování údajů, jakož i další zpracování a použití dat společností Pinterest a související práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

d) YouTube
Na našich webových stránkách odkazujeme na webovou službu YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA zastoupené společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (dále jen Youtube), abychom zde zpřístupnili produktová videa.

Google odeslal na štít EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .. Informace o propagačním využití dat společnosti Google (včetně Youtube), možnostech pronájmu a možnosti odhlášení naleznete na webových stránkách společnosti Google na adrese http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy

e) Mapy Google
Na našem webu odkazujeme na webovou službu z Map Google, aby mohli vidět naši polohu na poskytnuté mapě a najít nás snáze.

V této souvislosti může váš prohlížeč přenášet osobní údaje do Googlu.

Google odeslal na štít EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .. Informace o používání dat, náboru a nesouhlasu společností Google naleznete na webových stránkách společnosti Google na adrese http: //www.google.com/intl/de/policies/privacy

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO nebo souhlas, který jste udělili v souladu s. Čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR. Podrobnosti o účelu zpracování naleznete v informacích od příslušného poskytovatele.

3. Doba skladování, námitky a likvidace:
Informace o použití údajů pro reklamní účely provozovateli sociálních médií, nastavení a protichůdných možnostech naleznete v příslušných webových stránkách jednotlivých provozovatelů sociálních médií.

IX. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt
1. Popis a rozsah zpracování dat
Kontaktní formuláře mohou být k dispozici na internetových stránkách Pentelu, které mohou být použity pro elektronický kontakt. Pokud si uživatel uvědomí tuto možnost, budou data zadaná do vstupní masky přenesena do Pentelu prostřednictvím automaticky generovaného e-mailu a uložena.

Po odeslání zprávy nebudou uložena žádná další data kromě údajů zadaných uživatelem, jeho zprávy a data a času přijetí.

Pro zpracování údajů je váš souhlas získán během procesu odeslání a je uveden odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Alternativně je možný kontakt prostřednictvím zadané e-mailové adresy. V takovém případě budou uložena osobní data uživatele přenášená e-mailem.

V této souvislosti neexistuje žádné zpřístupnění údajů třetím stranám. Data se používají výhradně ke zpracování komunikace.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právní základ pro zpracování údajů je za souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Právní základ pro zpracování údajů přenášených během zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavřít smlouvu, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3. Účel zpracování dat
Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží pouze ke zpracování kontaktu. V případě kontaktu prostřednictvím e-mailu to zahrnuje také požadovaný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Další osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

4. Doba skladování
Data budou vymazána, jakmile již nebude nutné dosáhnout účelu jejich sběru, tj. E. pokud lze z okolností vyvodit, že skutečnosti jsou konečně objasněny. Pokud se na korespondenci vztahují zákonné lhůty pro uchovávání (zejména podle § 257 HGB a § 147 fiskálního zákoníku), vymažeme je po uplynutí této autoritativní doby uchovávání.

5. Opozice a možnost odstranění
Uživatel má možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti uložení svých osobních údajů. V takovém případě nemůže komunikace pokračovat. V tomto případě budou všechna osobní data uložená v průběhu kontaktu smazána. Jakékoli platné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

X. Elektronický zpravodaj
a) Popis a rozsah zpracování dat
Po přihlášení můžete dostávat informační bulletiny a přizpůsobené e-maily s informacemi o zajímavých veletrzích, zprávách o naší společnosti, pozvání na akce pro zákazníky a další. K odeslání potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu, všechny ostatní informace jsou dobrovolné. Máte právo kdykoli proti těmto osobním oznámením nebo zpravodaji vznést námitky.

Kromě toho budou při registraci shromažďovány následující údaje:
– IP adresa volajícího počítače
– Datum a čas registrace
– Datum a čas prohlášení o souhlasu
– skutečnost, pokud bylo zaškrtnuto políčko
– Datum a čas kliknutí na potvrzovací odkaz a odkaz v potvrzovacím e-mailu

Pro zpracování údajů je váš souhlas získán během procesu registrace a je uveden odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Pokud si na našem webu zakoupíte zboží nebo služby a zde vložíte svou e-mailovou adresu, můžeme ji následně použít k zasílání novinek. V takovém případě bude bulletin zasílat pouze přímou poštu na vaše vlastní podobné zboží nebo služby.

V souvislosti se zpracováním údajů pro zasílání zpravodajů nedochází k jejich zveřejnění třetím stranám. Data budou použita výhradně pro zasílání newsletteru.

b) Právní základ pro zpracování údajů
Odesílání zpravodaje probíhá na základě registrace uživatele na poskytnuté webové stránce.

Právní základ pro zpracování údajů po registraci do informačního bulletinu uživatelem je za souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. GDPR.

Je-li zaslán zpravodaj z důvodu možného prodeje zboží nebo služeb: § 7 odst. 3 UWG a čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

c) Účel zpracování údajů
Sběr e-mailové adresy uživatele slouží k doručení zpravodaje.
Shromažďování dalších osobních údajů v rámci procesu registrace má zabránit zneužití použitých služeb nebo e-mailové adresy.

d) Doba skladování
Data budou vymazána, jakmile již nebude nutné dosáhnout účelu jejich shromažďování. E-mailová adresa uživatele bude uložena, dokud je předplatné informačního bulletinu aktivní.

e) Možnost námitek a odstranění
Předplatné zpravodaje může dotyčný uživatel kdykoli ukončit. Za tímto účelem je v každém zpravodaji odpovídající odkaz. Můžete také kontaktovat adresu uvedenou v potisku.

To také umožňuje odvolání souhlasu s ukládáním osobních údajů shromážděných během procesu registrace.

XI. Práva subjektu údajů
Pokud osobní údaje zpracováváte, jste i.S.d. DSGVO a máte následující práva na odpovědnou osobu:

1. Právo na informace
Můžete požádat odpovědnou osobu o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, zpracováváme my.

Pokud je takové zpracování k dispozici, můžete od odpovědné osoby požadovat informace o následujících informacích:

a) účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;

b) kategorie zpracovávaných osobních údajů;

(c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny nebo jsou stále zveřejňovány;

d) plánované trvání uchovávání osobních údajů, které se vás týkají, nebo, nejsou-li k dispozici konkrétní informace, kritéria pro stanovení doby uchovávání;

e) existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování správcem nebo právo namítat takové zpracování;

f) existence práva na odvolání k dozorčímu orgánu;

g) všechny dostupné informace o zdroji údajů, nejsou-li osobní údaje shromážděny od subjektu údajů;

h) existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o logice a rozsahu a zamýšleném dopadu tohoto zpracování na subjekt údajů.

Máte právo požádat o informace o tom, zda se osobní údaje, které se vás týkají, přenášejí do třetí země nebo do mezinárodní organizace. V tomto ohledu můžete požádat o příslušné záruky v souladu s. Článek 46 GDPR bude informován v souvislosti s převodem.

2. Právo na opravu
Máte-li osobní údaje, které zpracováváte, nesprávné nebo neúplné, máte právo na opravu nebo doplnění do správce. Odpovědná osoba musí provést opravu neprodleně.

3. Právo na omezení zpracování
Můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů za následujících podmínek:

a) pokud zpochybňujete přesnost svých osobních údajů po dobu, která správci umožní ověřit správnost vašich osobních údajů;

b) zpracování je nezákonné a odmítnete osobní údaje smazat a místo toho požadujete omezení použití osobních údajů;

c) správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je pro účely uplatnění, uplatnění nebo obhajoby právních nároků, nebo

d) pokud jste vznesli námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud není jisté, zda legitimní důvody odpovědné osoby převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, mohou být tyto údaje použity pouze s vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členský stát.

Pokud je omezení zpracování podle o.g. Pokud jsou podmínky omezeny, budete o tom informováni odpovědnou osobou před zrušením omezení.

4. Recht auf Löschung

a) Löschungspflicht

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:

(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.

(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) oder Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.

(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

b) Information an Dritte

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von entsprechenden Verantwortlichen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.

c) Ausnahmen

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist

(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;

(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h) und i) sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;

(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

5. Právo na informace
Máte-li právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování na správce, je povinen oznámit všem příjemcům, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, opraveny nebo vymazány nebo omezeny zpracování, ledaže: to se ukáže jako nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Máte právo být informováni o těchto příjemcích.

6. Právo na přenositelnost dat
Máte právo obdržet informace umožňující identifikaci osob, které poskytnete správci, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jiné osobě bez překážek osobou odpovědnou za poskytování osobních údajů za předpokladu, že

(1) zpracování na základě souhlasu Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) DSGVO nebo na zakázku v souladu s. Čl. 6 odst. 1 písm. b) je založeno DSGVO a

2) zpracování se provádí automatizovanými prostředky.

Při výkonu tohoto práva máte také právo na to, aby vaše osobní údaje, které se vás týkají, byly přenášeny přímo od jedné odpovědné osoby k jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné. Svobody a práva jiných osob nesmí být dotčeny.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytných k plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci přenesené na správce.

7. Právo na protest
Máte právo kdykoli z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, zabránit zpracování vašich osobních údajů, které podle čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, je podána námitka; to platí také pro profilování na základě těchto ustanovení.

Správce již nebude zpracovávat vaše osobní údaje, které se vás týkají, ledaže dokáže prokázat přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo je zpracování za účelem uplatnění, výkonu nebo ochrany právních nároků.

Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem takové reklamy; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou poštou.

Pokud namítáte proti zpracování pro účely přímého marketingu, vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES máte v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti možnost uplatnit své právo neúčastnit se automatizace pomocí technických specifikací.

8. Právo zrušit prohlášení o souhlasu s ochranou údajů
Máte právo kdykoli zrušit své prohlášení o ochraně osobních údajů. Zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu až do odvolání.

9. Automatické rozhodnutí případ od případu, včetně profilování
Máte právo nepodléhat rozhodnutí pouze na základě automatizovaného zpracování – včetně profilování -, které bude mít právní účinek nebo vás obdobným způsobem ovlivní. To neplatí, pokud rozhodnutí

(1) je požadováno pro uzavření nebo provedení smlouvy mezi vámi a správcem,

(2) je povolen právními předpisy Unie nebo členských států, na které se správce vztahuje, a pokud tyto právní předpisy obsahují vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, nebo

(3) s Vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí však nemohou být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, ledaže by čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) byla přijata vhodná opatření k ochraně práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

Pokud jde o případy uvedené v bodech 1 a 3, přijme odpovědná osoba vhodná opatření k prosazování práv a svobod a jejich oprávněných zájmů, včetně alespoň práva na zásah osoby, která vykonává správce, aby vyjádřila své vlastní stanovisko a slyšeli o napadení rozhodnutí.

10. Právo podat stížnost orgánu dozoru
Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě jeho bydliště, na pracovišti nebo v místě domnělého porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je proti DSGVO porušuje.

Orgán dozoru, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 GDPR.

XII. Protirečivé reklamní e-maily
Používání kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s povinností tisku pro účely zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se tímto odmítá. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

XIII. Stánek a aktualizace
Tyto zásady ochrany osobních údajů mají status 29.01.2019. Vyhrazujeme si právo včas aktualizovat Zásady ochrany osobních údajů s cílem zlepšit soukromí a / nebo je přizpůsobit změnám v regulačních postupech nebo jurisdikci.