Impritn

Obchodování s kancelářskými potřebami Pentel mbH
Ladmanův luk 143
22339 Hamburk, Německo

Tel: (+49) 040 – 538 091 0

E-mail: info (at) pentel.de

rejstříkový soud
Okresní soud Hamburg HRB 12611
Identifikace DPH: DE-118.678.393
Sídlo společnosti je Hamburk

Jednatel: Tamaki Izawa

Odpovědný za obsah i.S.d. § 6 MDStV:
Tamaki Izawa, Lademannbogen 143, D-22339 Hamburg

dementi

1. Obsah online nabídky

Autor si vyhrazuje právo nezodpovídat za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi, které odkazují na věcnou nebo nehmotnou povahu, které byly způsobeny použitím nebo zneužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou vyloučeny, pokud autor neprokáže úmyslně nebo hrubě nedbalost Porucha je přítomna.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo smazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně nebo trvale zastavit publikaci.

2. Odkazy a odkazy

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na internetové odkazy třetích stran, které nespadají do sféry odpovědnosti autora, by závaznost odpovědnosti vstoupila v platnost pouze v případě, že autor zná obsah a pokud by to bylo technicky možné a přiměřené, aby tak učinil. Použijte v případě nezákonného obsahu.

Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době propojení nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznán žádný nezákonný obsah. Autor nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech propojených / propojených stran, které byly po nastavení odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na vše v rámci vlastní internetové nabídky vlevo a referencí, jakož i na zahraniční příspěvky autora poskytnuté návštěvní knihy, diskusní fóra a seznamy adres. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah, a zejména za škody způsobené použitím nebo nepoužíváním uvedených informací, odpovídá poskytovatel uvedené stránky, a nikoli ten, kdo pouze odkazuje na příslušnou publikaci.

3. Autorská práva a ochranné známky

Autor se snaží dodržovat autorská práva k grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům používaným ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo uchýlit se k licenci bez grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů.

Všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené v internetové nabídce a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka neznamená závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob!

Autorská práva k publikovaným, vytvořeným autorským objektům, zůstávají výhradně s autorem stránek. Reprodukce nebo použití takové grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora.

4. Ochrana osobních údajů

Pokud v rámci internetu existuje možnost zadávání osobních nebo obchodních údajů – Emmaladressen, jména, adresy -, dojde k předání těchto údajů ze strany uživatele na základě výslovně freiwilligerovy báze. Využívání a placení všech nabízených služeb je – pokud je to technicky možné a přiměřené – také bez specifikace těchto údajů nebo pod specifikací anonymizovaných údajů nebo pseudonymu je povoleno.

5. Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto prohlášení se považuje za součást internetové nabídky, na kterou byla tato stránka odkazována. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou zákonné nebo správné, zůstane tím ovlivněna obsah nebo platnost ostatních částí.